Olga Oinas-Panuma eduskuntaan

Kunta- ja aluevaalit

Pääsin Pudasjärven kaupunginvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa 157 äänen voimin ja minut valittiin Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Aluevaaleissa 2022 pääsin aluevaltuustoon 895 äänellä ja siellä minut valittiin myös Tulevaisuuslautakuntaan. 

 Valtavan iso kiitos kaikille äänestäjille, myötäeläjille ja jokaiselle ihmiselle, joka on tullut jututtamaan kampanjoiden aikana. Meillä Pohjois-Pohjanmaalla ja Pudasjärvellä uskalletaan luottaa tulevaisuuteen. 

Tällä sivulla on koottuna tärkeitä asioita, joista olen puhunut kunta- ja aluevaaleissa. 


KUNTAVAALIT

Olen työskennellyt koko ikäni matkailualalla ja tiedän, että Pudasjärvellä on monipuolisen luontonsa ja hyvän sijaintinsa ansiosta paljon annettavaa matkailumaailmalle. Matkailu voi työllistää parhaimmillaan ihmisiä ympäri pitäjän. Esimerkiksi Syötteellä seikkailevat ihmiset kuluttavat myös kunnan muihin palveluihin.

Pudasjärvellä on täysin ainutlaatuinen luonto, joka pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Meillä on esimerkiksi valtavat suoalueet, vapaa ja kaunis Iijoki, Vaara-Suomen raja, ja Suomen eteläisin tunturi - meidän täytyy arvostaa monipuolista luontoamme.

Maaseutubarometrin (2020) mukaan neljännes kaupunkilaisista haluaa muuttaa maalle. Tässä on Pudasjärven iskun paikka! Meillä on lääniä rakentaa, nopia valokuitunetti etätyöskentelyyn ja lyhyt matka kulukia töissä Oulussa ja Kuusamossa.

Nuorissa on tulevaisuus, kulahtanut fraasi, mutta silti totta! Kunnan jatkuvuuden kannalta nuoret ovat todella tärkeitä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulu turvallisesti. Nyt joka kymmenes lapsi kokee itsensä koulukiusatuksi. Jokainen kiusattu on liikaa. Valtuutettuna tekisin kaikkeni, jotta Pudasjärvi olisi Suomen ensimmäinen kunta, jossa ei ole koulukiusaamista ja -väkivaltaa. Haluan, että kotikaupungissani koulukiusaamiseen puututaan kaikilla...

KUNTAVAALITEEMANI

Eloisat kylät

Pudasjärvi elää kylistään. Kun sivukylät ovat virkeitä, myös kaupungin keskusta voi hyvin. Kunnan täytyy pitää huoli, että sivukylät pysyvät eloisana. Esimerkiksi palveluilla ja harrastusmahdollisuuksilla on iso rooli.

Kunnan täytyy myös kantaa kortensa kekoon, jotta kylille päästäisiin yhä enemmän rakentamaan ja asumaan.

Erittäin isossa roolissa kylien elinvoiman suhteen ovat kyläyhdistykset ja harrastusporukat, joiden toimintaa kaupungin täytyy jatkossakin tukea hyvin!

Luonto

Pudasjärvellä on täysin ainutlaatuinen luonto, jota pitää arvostaa myös päätöksenteossa. Meillä on esimerkiksi valtavat suoalueet, kauniit vesistöt, vapaa Iijoki, Vaara-Suomen raja, Suomen eteläisin tunturi ja ominaispiirteitä monen maakunnan luonnosta.

Paikallisille luonto ja sen hyödyntäminen kestävästi on tärkeää. Siksi luonnon täytyy olla puhdas ja helposti saavutettava joka nurkalta. Luonto tuo meille paitsi hyvinvointia myös monelle leivän pöytään.

Matkailu

Olen työskennellyt koko ikäni matkailualalla ja tiedän, että Pudasjärvellä on monipuolisen luontonsa ja hyvän sijaintinsa ansiosta paljon annettavaa matkailumaailmalle, erityisesti päivämatkailukohteena.

Matkailu voi työllistää parhaillaan ihmisiä ympäri pitäjän. Esimerkiksi Syöte on iso osa Pudasjärven matkailua ja sen vetämät asiakkaat kuluttavat myös kunnan muihin palveluihin.

Matkailu tulee olemaan Pudasjärvellä kasvava elinkeino ja kaupungin pitää pysyä mukana sen kehityksessä!

ALUEVAALITEEMANI

Ennaltaehkäisevä työ on kaikessa sosiaali- ja terveystyössä äärimmäisen tärkeää, sillä suurin osa sairauksista on ennaltaehkäistävissä. Ennakoimisella on iso vaikutus yhteiskuntaan: Ihminen voi paremmin, kun saa elää tervettä elämää ja toisaalta kukkaron nyörit kiittävät, kun hoitaminen voidaan aloittaa ennen kuin tilanne on edennyt valtavan pitkälle. Tulee hyvinvointialueellekin edullisemmaksi, kun ongelmat eivät ehdi kertautua.

Ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi lapsiperheitä tuetaan alusta asti, nuoret saavat apua jo ennen kuin mielenterveysongelmat alkavat ja että ikäihmisiä aktivoidaan jo ennen kuin he ehtivät passivoitua.

Monesti yksi tauti altistaa muillekin ongelmille. Ennaltaehkäisevällä työllä ja riittävän aikaisella hoidolla vältytään sairauksien oravanpyörältä. On kuitenkin muistettava, että ennaltaehkäisevä työ vaatii työvoimaa ja resursseja. Siksikin on todella tärkeää, että henkilöstön hyvinvointiin panostetaan, jotta he jaksavat tehdä työtään ja uusia työntekijöitä koitetaan saada alalle kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Ajattelen, että lähtökohtana on, että hoitoon pitäisi päästä mahdollisimman sutjakasti. Jo ensimmäisellä yhteydenotolla pitäisi saada selville, mikä on hoitopolun seuraava vaihe.
Potilastietojen pitää jatkossa kulkea nykyistä näppärämmin ja joustavammin eri toimijoitten välillä.


Kokonaisuutena hoitopolun pitää olla kunnossa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon unohtamatta sosiaalipalveluita. Se on sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta järkevää.

Luemme jatkuvasti siitä, miten hoitojonot venyvät ja ihmiset eivät saa apua. Pohjois-Pohjanmaalla täytyy pitää hoitoajoista kiinni ja jonoja pitää purkaa kaikilla mahdollisilla konsteilla. Hoitoa pitää saada, olipa kyse sitten murtuneesta mielestä tai raajasta.

Me kaikki tarvitsemme elämässämme joskus sosiaali- ja terveyspalveluita ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että niitä on tarjolla jokaiselle ihmiselle samanarvoisesti riippumatta kotikunnasta ja siitä asuuko taajamassa vai sen ulkopuolella.

Aluevaltuutettuna puolustaisin sitä, että jokaisessa kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla säilyisi sosiaali- ja terveysasema ja palvelut pysyisivät lähellä ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluita pitää saada monimuotoisesti. Digipalveluita pitää saada läsnäolohoidon rinnalle entistä enemmän, jotta sellaiset ihmiset, joilla on digitaitoja voivat niitä käyttää. Vastaavasti palveluita täytyy tarjota myös mahdollisuuksien mukaan kotiin.

Pitkien välimatkojen maakunnassa on tärkeää muistaa raja-alueet päätöksenteossa. Hoitoa pitää saada yli kuntarajojen. Ei ole järkevää mennä hoitajalle kotikunnan terveyskeskukseen, jos naapurikunnan terveysasemalle olisi huomattavasti lyhempi matka ja vapaita aikoja.

Kaikkialla pitää olla mahdollisuus olla ja elää, asuipa sitten keskellä Oulua tai Kuusamon syrjäisimmässä nurkassa.