Ikäihmisille mahdollisuus perhepäivähoitoon

03.05.2021

Useammassa kunnassa Suomessa on jo ikäihmisten perhepäivähoitopaikka! Pudasjärvellä on paljon ikäihmisiä vanhustenhuollossa kannattaakin kääntää kaikki kortit.

Tiivistetysti idea on seuraava: ikäihminen, joka ei enää pysty asumaan yksin kotona, pääsee päiväksi tai osaksi päivää perhepäivähoitoon. Siellä hän saa osavuorokautista hoitoa, ammattitaitoisten ihmisten ohjaamaa kuntouttavaa puuhaa ja mahdollisuuden olla toisten ihmisten kanssa. Päivähoidon avulla vanhus voi asua pitempään kotona ilman ympärivuorokautista palveluasumista ja saa viettää päivänsä turvallisessa seurassa!

Useampi kunta on saanut tällaisella mallilla aikaan säästöjä vanhushoidossa, mutta myös onnellisempia ikäihmisiä.

Monessa kunnassa ikäihmisten päivähoito on yksityisiltä palveluntarjoajilta. Pudasjärvellä olisikin syytä laskelmoida, haluammeko perhepäivähoitoa ikäihmisille. Mikäli perhepäivähoito kuulostaisi sopivan pudasjärveläisille ikäihmisille, kunnan kannattaisi yhdessä yrittäjien kanssa tarttua tilaisuuteen.

Tällaisen perhepäivähoidon ohella ikäihmisiä on tietenkin aktivoitava harrastuksiin ja tuettava kotona-asumiseen, eikä perhepäivähoitopaikka tietenkään vie tarvetta pois ympärivuorokautisista hoivapaikoista. Kaikkea kannattaa kuitenkin kokeilla