Nuoret ovat korvaamattomia

07.04.2021

Nuorissa on tulevaisuus, kulahtanut fraasi, mutta silti totta! Kunnan jatkuvuuden kannalta nuoret ovat todella tärkeitä.

Koulutus

Olemme Pudasjärvellä onnellisessa asemassa, sillä meillä on sekä lukio että ammattikoulu. Jotta molemmista kouluista saadaan paras mahdollinen tulos, täytyy niiden yhteistyötä lisätä ja tiivistää. Esimerkiksi kaksoistutkinnon täytyy olla innostava juttu ja ammattikoulun linjojen täytyy jatkossakin palvella paitsi nuorten mielenkiinnonkohteita, myös paikallisia yrityksiä.

Mainio esimerkki koulutuksen kehittämisestä on Pudasjärven ilmailulukio, jonne hakijoita on ollut vuosittain enemmän kuin heitä voidaan ottaa sisälle.

Myös nuoret, joille lukio tai ammatillinen koulutus ei ole paras vaihtoehto, täytyy huomioida. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen pitää olla on toimiva vaihtoehto!

"Ajattelen, että vanhempien ihmisten viisaus ja nuoren ihmisen innokkuus ja näkemys yhdistettynä saavat aikaan parhaat päätökset kaikenikäisille"

Mieli

Pudasjärven täytyy pyrkiä siihen, ettei täällä syrjäytyisi tulevaisuudessa yhtään nuorta.

Kunnan tekemällä työllä on valtava vaikutus siihen, että maahamme kasvaa hyvinvoivia nuoria. Hyvinvoiva lapsi- ja nuori on myös hyvinvoiva aikuinen.

Apua ongelmiin pitää saada mieluummin aikaisin kuin myöhään. Perheiden tuki on tärkeää. Myöhemmin esimerkiksi koulukuraattoreja, -psykologeja ja oikeanlaista uraohjausta täytyy tarjota jo peruskoulusta saakka. 

Nuorten kuuleminen

Jotta tiedämme, mitä nuoret haluavat, täytyy heiltä kysyä. Esimerkiksi nuorisovaltuuston, oppilas- ja opiskelijakuntien, tukioppilaiden, harrastusporukoiden ja isosten mielipiteet pitää huomioida nuoria koskevissa asioissa.

Kun nuoret pääsevät kertomaan tuntojaan, he aktivoituvat myös oma-aloitteisemmin vaikuttamaan kunnassa.

Harrastukset

Harrastaminen tekee hyvää kaikenikäisille. Harrastusmahdollisuuksia täytyy olla nuorten toiveiden mukaan liikunnasta kulttuuriin kohtuullisilla hinnoilla. Nuoret voivat ammentaa voimaa myös vanhemmilta ihmisiltä - ylisukupolviset harrastukset ovat oiva vaihtoehto. Yhteinen korukurssi kaikenikäisille? Entäpä vapaaehtoistyö ikäihmisten parissa? Jos harrastuksista saa esimerkiksi opintopisteitä lukioon, se kannustaa harrastamaan.

---

Pudasjärven täytyy olla paikka, jonne esimerkiksi muualle opiskelemaan muuttaneet haluavat palata paitsi lomilla, myös valmistuttuaan.

Puhun nuorten suulla, koska olen itsekin pudasjärveläinen nuori ja täällä peruskoulun ja lukion käynyt. Tiedän, mikä nuoren näkökulmasta Pudasjärvellä on huippua ja mikä mättää, mutta haluan myös kuulla muiden mielipiteitä.

Ajattelen, että vanhempien ihmisten viisaus ja nuoren ihmisen innokkuus ja näkemys yhdistettynä saavat aikaan parhaat päätökset kaikenikäisille. Kun tehdään töitä nuorten eteen, se ei ole miltään muulta ikäryhmältä pois.