Luonto ja ympäristö huomioon päätöksenteossa!

16.05.2021

Pudasjärvellä on täysin ainutlaatuinen luonto, joka pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Meillä on esimerkiksi valtavat suoalueet, vapaa ja kaunis Iijoki, Vaara-Suomen raja, ja Suomen eteläisin tunturi - meidän täytyy arvostaa monipuolista luontoamme.

Luonto ja  kuntalaiset

Paikallisille luonto ja sen hyödyntäminen kestävästi on tärkeää. Luonnon on oltava lähellä, puhdas ja helposti saavutettava joka nurkalta. Esimerkiksi nuotiopaikkoja ja luontoreittejä täytyy olla ympäri kunnan. Luonnossa oleminen ja liikkuminen vähentää esimerkiksi stressiä ja verenpainetta. 

Ympäristön huomiointi päätöksissä 

Meidän täytyy huomioida ympäristö kunnan päätöksissä. Esimerkiksi lähiruoka ja hirsirakentaminen ovat jatkossakin ekotekoja. Hirsi sitoo reilusti hiilidioksidia paitsi kasvaessaan myös rakennuksissa ja tuo työtä paikkakunnalle.

Luonto ja vastuullinen tienesti

Luonnosta voi tienata vastuullisesti. Luontaiselinkeinot kuten marjastus, metsästys, sienestys, metsänhoito, poro- ja kalatalous ovat Pudasjärvellä jo nyt isossa roolissa, mutta tulevaisuudessa toivottavasti vielä suuremmassa. Kaupungin päätöksenteossa tulee tavoitella puhdasta luontoa. Näin voimme vastuullisesti hyödyntää luontoa ja sen antimia. 

Luontomatkailu 

Pudasjärvellä on täysin ainutlaatuinen luonto, jossa on kolmen maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun, piirteitä. Monipuolinen luonto täytyy kääntää yhä isommin matkailun eduksi. Jatkossa kotikaupunkimme luontomatkailun täytyy tuoda leipä useampaan pöytään. Esimerkiksi Visit Pudasjärvi -sivu pitää saada käyttöön ja toimintaan kunnolla mahdollisimman pian ja Pudasjärven täytyy panostaa matkailuun.